01

 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej powołała do istnienia Błogosławiona Matka Maria Karłowska, obdarzona przez Boga szczególnym charyzmatem: naśladowała Chrystusa Dobrego Pasterza, który "życie swoje oddał za owce"; który przebaczał, podnosił, pocieszał, a nigdy nie potępiał. Urodzona 4 września 1865 roku w Słupówce, już w młodości zafascynowała się dobrocią, miłością i miłosierdziem Dobrego Pasterza dla grzeszników.

Apostolstwo bł. Marii Karłowskiej ma swoją ciągłość w naszych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, gdzie zapewnia się dziewczętom całodobową opiekę i wychowanie tworząc wychowankom warunki fizycznego, psychicznego, poznawczego i duchowego rozwoju oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Stała troska o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanek z rodzicami owocuje poprawiającymi się relacjami i więziami. Dziewczęta poznają i uczą się otaczać szacunkiem tradycje tak narodowe, jak i religijne. Dobre efekty przynosi nauka planowania i systematyczności.